Ympäristöasiat

Ympäristöasiat

Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa yksilöllisesti ja laadukkaasti asiakkaan tarpeista lähtevää siivouspalvelua ammattitaitoisella henkilökunnalla, ympäristömyötäisesti.

Sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Haluamme kehittää ja tarjota asiakkaan tarpeisiin palvelujamme siten, että ihmisille ja ympäristölle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittoja.

Suosimme omassa toiminnassamme ympäristömyötäisiä aineita ja menetelmiä.

Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme työskentelemään ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen yrityksemme ympäristöasioiden osalta.

Yrityksen johto ja henkilökunta sitoutuvat ympäristöpolitiikan toteuttamiseen ja kestävään kehitykseen.